kartice

Dijamantne rezne ploče-kutna brusilica

NAČIN UPOTREBE: kutna brusilica
VELIČINA: 115 - 230 mm
PROMJER OSOVINE: 22.2 mm


LM50T DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lm50t

Dijamantna rezna ploča sa punim segmentom za profesionalnu upotrebu omogućava lako i brzo rezanje cigle, klinkera i svih abrazivnih materijala, poboljšano hlađenje segmenata prilikom rezanja te odlično ponašanje rezne ploče pri rezanju – dizajn ploče omogučava dobro hlađenje kako tijela tako i segmenta.

Materijali koji se mogu rezati:

 • cigla i klinker
 • svi abrazivni materijali
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
105 22.2 -- x 2.2 x 9 -- 0297 351 0105
125 22.2 -- x 2.2 x 9 -- 0297 351 0125
150 22.2 -- x 2.2 x 9 -- 0297 351 0150
180 22.2 -- x 2.2 x 9 -- 0297 351 0180
230 22.2 -- x 2.2 x 9 -- 0297 351 0230
         
 

LGB30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lgb30

Premium dijamantna rezna ploča za profesionalnu upotrebu s turbo segmentom omogućava lako i brzo rezanje granita, poboljšano hlađenje segmenata prilikom rezanja te odlično ponašanje rezne ploče pri rezanju – dizajn ploče omogučava dobro hlađenje kako tijela tako i segmenta a lasersko varenje spriječava odlomljavanje segmenata.

Materijali koji se mogu rezati:

 • granit
Tehničke karakteristike
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
125 22.2 31 x 2.4 x 10 10 LGB30125
180 22.2 33 x 2.4 x 10 14 LGB30180
230 22.2 38 x 2.8 x 10 16 LGB30230
         
 

LGB30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA - prirubnica

lgb30

Premium dijamantna rezna ploča za profesionalnu upotrebu s turbo segmentom omogućava lako i brzo rezanje granita, poboljšano hlađenje segmenata prilikom rezanja te odlično ponašanje rezne ploče pri rezanju – dizajn ploče omogučava dobro hlađenje kako tijela tako i segmenta a lasersko varenje spriječava odlomljavanje segmenata.

Materijali koji se mogu rezati:

 • granit
Tehničke karakteristike
Promjer: Prirubnica: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
125 M14 - Ø44/TK32x4 31 x 2.4 x 10 10 LGB30126
230 M14 - Ø75/TK64x6 38 x 2.8 x 10 16 LGB30231
 

ALUMINIJSKA PRIRUBNICA

alu flansch

 • Aluminijska prirubnica za dijamantne rezne ploče promjera 230 mm
Detaljnije
Tip: Prihvat: Kataloški broj:
Prirubnica Ø 80 mm M14 64 (6 x M5) 0296 000 0113
Prirubnica Ø 98 mm 22.2 84 (8 x M5) 0296 000 0115
Prirubnica Ø 49 mm M14 37 (4 x M5) 0497 360 0150
Imbus vijci   M 5 0296 000 0114
 

MT20 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

MT20

Premium dijamantna rezna ploča za profesionalnu upotrebu s galvaniziranim segmentom omogućava lako i brzo rezanje mramora. Dizajn ploče omogučava dobro hlađenje kako tijela tako i segmenta.

Materijali koji se mogu rezati:

 • mramor
 • umjetni kamen
Tehničke karakteristike
Promjer: Prirubnica: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Debljina segmenata: Kataloški broj:
125 22.2 31 x 2.4 x 10 2.8 MT20125
230 22.2 38 x 2.8 x 10 3.1 MT20230
 

GX-U12 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

gx12Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, kulir, klinker, umjetni kamen
 • opći građevinski materijali
 • visina segmenta: 12 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 37 x 2.0 x 12 8 GX-U12115
125 22.2 37 x 2.2 x 12 9 GX-U12125
230 22.2 37 x 2.4 x 12 16 GX-U12230
         
 

MX1 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

mx1Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim 3-slojnim segmentom.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, granit
 • Visina segmenta: 14 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 37 x 2.8 x 14 8 MX1115
125 22.2 37 x 2.8 x 14 8 MX1125
230 22.2 37 x 3.4 x 14 16 MX1230
         
 

MX1-Whisper DIJAMANTNA REZNA PLOČA

mx1Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim 3-slojnim segmentom.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, granit
 • Visina segmenta: 14 mm
 • BEŠUMNA
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
230 22.2 37 x 3.4 x 14 16 VMX1230
         
 

STARDUST DIJAMANTNA REZNA PLOČA

stardust"High-Speed" dijamantna rezna ploča za rezanje svih materijala. 30% brže rezanje u odnosu na standardnu reznu ploču. Lateralni dijamantni segment s obje strane tijela

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, kamen
 • drvo, željezo
 • plastika
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 -- x 2.4 x --   0396 802 0115
125 22.2 -- x 2.4 x --   0396 802 0125
230 22.2 -- x 2.8 x --   0396 802 0230
         
 

DTS30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

dts30Dijamantna rezna ploča s turbo segmentom

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, klinker, kamen
 • visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 -- x 2.0 x 10   DTS30115
125 22.2 -- x 2.0 x 10   DTS30125
230 22.2 -- x 2.8 x 10   DTS30230
         
 

DS30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

ds30Premium dijamantna rezna ploča za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, klinker, svi građevinski materijali
 • visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 43 x 1.6 x 10 8 DS30115
125 22.2 42 x 1.6 x 10 9 DS30125
150 22.2 50 x 2.0 x 10 9 DS30150
180 22.2 42 x 2.0 x 10 13 DS30180
230 22.2 43 x 2.3 x 10 16 DS30230
         
 

LT30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lt30Rezne ploče sa turbo segmentima koriste se prilikom svih građevinskih radova jer omogućavaju rezanje svih vrsta građevinskog materijala. Nadalje, turbo segment pri suhom načinu rezanja ima dvostruku funkciju; prilikom rezanja segmenti se stalno rashlađuju a istovremeno se kroz zupce izbacuje i usmjerava materijal koji se reže pa je smanjeno zaprašivanje.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulira, klinkera, kamena i općih građevinskih materijala
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 31 x 2.2 x 10 9 0497 835 0115
125 22.2 31 x 2.2 x 10 10 0497 835 0125
150 22.2 32 x 2.4 x 10 12 0497 835 0150
180 22.2 33 x 2.4 x 10 14 0497 835 0180
230 22.2 38 x 2.4 x 10 16 0497 835 0230
         
 

LU40 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lu40Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i opći građevinski materijali
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 31 x 2.2 x 10 9 0497 364 0115
125 22.2 31 x 2.2 x 10 10 0497 364 0125
150 22.2 32 x 2.4 x 10 12 0497 364 0150
180 22.2 33 x 2.4 x 10 14 0497 364 0180
230 22.2 38 x 2.4 x 10 16 0497 364 0230
         
 

LCP1 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lcp1"High-speed" dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za beton

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i tvrdi građevinski materijali
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 31 x 2.2 x 10 9 0497 811 0115
125 22.2 31 x 2.2 x 10 10 0497 811 0125
150 22.2 32 x 2.4 x 10 12 0497 811 0150
180 22.2 33 x 2.4 x 10 14 0497 811 0180
230 22.2 38 x 2.4 x 10 16 0497 811 0230
         
 

LSP3 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lsp3"High-speed" dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za granit
Manje zagrijavanje - kraći intervali hlađenja - brže rezanje

Materijali koji se mogu rezati:

 • granit, tvrdi kamen
 • beton, armirani beton
 • duktilnih cijevi
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
115 22.2 31 x 2.4 x 10 9 0497 813 0115
125 22.2 31 x 2.4 x 10 10 0497 813 0125
150 22.2 32 x 2.4 x 10 12 0497 813 0150
180 22.2 33 x 2.8 x 10 14 0497 813 0180
230 22.2 38 x 2.8 x 10 16 0497 813 0230
         
 
Na vrh