kartice

Dijamantne rezne ploče-ručni rezač

NAČIN UPOTREBE: ručni rezač
VELIČINA: 300 - 450 mm
PROMJER OSOVINE: 20.0/25.4 mm


STARDUST DIJAMANTNA REZNA PLOČA

stardust"High-Speed" dijamantna rezna ploča za rezanje svih materijala. 30% brže rezanje u odnosu na standardnu reznu ploču. Lateralni dijamantni segment s obje strane tijela

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, kamen
 • drvo, željezo
 • plastika
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 -- x 3.1 x 3.0   0396 802 0300
350 20.0/25.4 -- x 3.1 x 3.0   0396 802 0350/1
400 20.0/25.4 -- x 3.3 x 3.0   0396 802 400/1
         
 

LB20 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

LB20Univerzalna dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i opći građevinski materijali
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
350 20.0/25.4 40 x 3.2 x 10 24 LB20350
400 20.0/25.4 40 x 3.2 x 10  26 LB20351
         
         
 

DS30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

ds30Premium dijamantna rezna ploča za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, cigla, klinker, svi građevinski materijali
 • visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 25.4/20.0 53 x 2.8 x 10 17 DS30300
350 25.4/20.0 52 x 2.8 x 10 20 DS30350
 

LT30 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lt30Rezne ploče sa turbo segmentima koriste se prilikom svih građevinskih radova jer omogućavaju rezanje svih vrsta građevinskog materijala. Nadalje, turbo segment pri suhom načinu rezanja ima dvostruku funkciju; prilikom rezanja segmenti se stalno rashlađuju a istovremeno se kroz zupce izbacuje i usmjerava materijal koji se reže pa je smanjeno zaprašivanje.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulira, klinkera, kamena i općih građevinskih materijala
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 3.2 x 10 20 LT30 300
300 25.4 40 x 3.2 x 10 20 LT30 301
350 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LT30 350
350 25.4 40 x 3.2 x 10 24 LT30 351
400 20.0 40 x 3.6 x 10 28 LT30 400
400 25.4/20.0 40 x 3.6 x 10 28 LT30 405
 

LB40 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lb40Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i opći građevinski materijali
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 3.2 x 10 20 LB40 300
300 25.4 40 x 3.2 x 10 20 LB40 301
350 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LB40 350
350 25.4 40 x 3.2 x 10 24 LB40 351
400 20.0 40 x 3.6 x 10 28 LB40 400
400 25.4/20.0 40 x 3.6 x 10  28 LB40 405
 

LB55 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lb55TOP kvaliteta - vrlo brzo reyanje - dug vijek trajanja
Dijamantna rezna ploča s turbo segmentima koriste se prilikom svih građevinskih radova jer omogućavaju rezanje svih vrsta građevinskog materijala. Nadalje, turbo segment pri suhom načinu rezanja ima dvostruku funkciju; prilikom rezanja segmenti se stalno rashlađuju a istovremeno se kroz zupce izbacuje i usmjerava materijal koji se reže pa je smanjeno zaprašivanje.s laserski varenim segmentom za opću namjenu

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i opći građevinski materijali
 • Visina segmenta: 8+2 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 2.8 x 8+2 20 0497 855 0300
300 25.4 40 x 2.8 x 8+2 20 0497 855 0301
350 20.0 40 x 2.8 x 8+2 23 0497 855 0350
350 25.4 40 x 2.8 x 8+2 23 0497 855 0351
400 20.0 40 x 3.2 x 8+2 27 0497 855 0400
400 25.4 40 x 3.2 x 8+2 27 0497 855 0401
 

LCP1 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lcp1"High-speed" dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za beton

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, kamen i tvrdi građevinski materijali
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 3.2 x 10 20 LCP1 300
300 25.4 40 x 3.2 x 10 20 LCP1 301
350 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LCP1 350
350 25.4 40 x 3.2 x 10 24 LCP1 351
400 20.0 40 x 3.6 x 10 28 LCP1 400
400 25.4/20.0 40 x 3.6 x 10 28 LCP1 405
 

LSP3 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

lsp3"High-speed" dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za granit
Manje zagrijavanje - kraći intervali hlađenja - brže rezanje

Materijali koji se mogu rezati:

 • granit, tvrdi kamen
 • beton, armirani beton
 • duktilnih cijevi
 • Visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 3.2 x 10 20 LSP3 300
300 25.4 40 x 3.2 x 10 20 LSP3 301
350 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LSP3 350
350 25.4 40 x 3.2 x 10 24 LSP3 351
400 20.0 40 x 3.6 x 10 28 LSP3 400
400 25.4/20.0 40 x 3.6 x 10 28 LSP3 405
 

MX1 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

mx1Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim 3-slojnim segmentom.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, granit
 • Visina segmenta: 14 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0/25.4 40 x 4.0 x 14 20 MX1 300/301
350 20.0/25.4 40 x 4.0 x 14 24 MX1 350/351
400 20.0/25.4 40 x 4.0 x 14 25 MX1 400/401
         
 

RX1 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

RX1Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim 3-slojnim segmentom.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, granit
 • Visina segmenta: 16 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
350 25.4 40 x 3.2 x 16 24 RX1351
400 25.4 40 x 3.2 x 16 28 RX1401
 

RX1-Whisper DIJAMANTNA REZNA PLOČA

RX1Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim 3-slojnim segmentom.

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, armirani beton, cigla, kulir, klinker, granit
 • Visina segmenta: 14 mm
 • BEŠUMNA
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
350 20.0/25.4 40 x 3.2 x 16 24 WRX1350/351
400 20.0/25.4 40 x 3.2 x 16 28 WRX1400/401
 

LCA65 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

LCA65Višenamjenska dijamantna rezna ploča s laserski varenim mješanim segmentom za tvrde i abrazivne materijale

Materijali koji se mogu rezati:

 • beton, asfalt i zidarski materijali
 • suho / mokro rezanje
 • visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 3.2 x 10 20 LCA65 300
300 25.4 40 x 3.2 x 10 20 LCA65 301
350 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LCA65 350
350 25.4 40 x 3.2 x 10 24 LCA65 351
400 20.0 40 x 3.6 x 10 28 LCA65 400
400 25.4 40 x 3.6 x 10 28 LCA65 401
 

DA60 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

da60Standardna dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za abrazivne materijale

Materijali koji se mogu rezati:

 • asfalt, estrih, klinker, građevinski materijali
 • suho i mokro rezanje
 • visina segmenta: 10 mm
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 2.8 x 10 20 DA6010 300
300 25.4 40 x 2.8 x 10 20 DA6010 301
350 20.0 40 x 2.8 x 10 24 DA6010 350
350 25.4 40 x 2.8 x 10 24 DA6010 351
400 20.0 40 x 3.2 x 10 28 DA6010 400
400 25.4/20.0 40 x 3.2 x 10 28 DA6010 405
 

LA75 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

la75Standardna dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za abrazivne materijale

Materijali koji se mogu rezati:

 • asfalt, estrih, klinker, abrazivni građevinski materijali
 • suho / mokro rezanje
 • visina segmenta: 10 mm
 • duboki segment "čistač"
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 2.8 x 10 18 LA75 300
300 25.4 40 x 2.8 x 10 18 LA75 301
350 20.0 40 x 2.8 x 10 21 LA75 350
350 25.4 40 x 2.8 x 10 21 LA75 351
400 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LA75 400
400 25.4/20.0 40 x 3.2 x 10 24 LA75 401
 

LA85 DIJAMANTNA REZNA PLOČA

la85Premium dijamantna rezna ploča s laserski varenim segmentom za abrazivne materijale s dugim vijekom trajnaja

Materijali koji se mogu rezati:

 • asfalt, estrih, klinker, abrazivni građevinski materijali
 • suho / mokro rezanje
 • visina segmenta: 10 mm
 • duboki segment "čistač"
Detaljnije
Promjer: Promjer osovine: Dimenzija segmenata
D x Š x V (mm):
Broj segmenata: Kataloški broj:
300 20.0 40 x 2.8 x 10 18 LA85 300
300 25.4 40 x 2.8 x 10 18 LA85 301
350 20.0 40 x 2.8 x 10 21 LA85 350
350 25.4 40 x 2.8 x 10 21 LA85 351
400 20.0 40 x 3.2 x 10 24 LA85 400
400 25.4/20.0 40 x 3.2 x 10 24 LA85 401
 
Na vrh