kartice

Dijamantne krune prihvat 1/2"

PROMJER: 10-162 mm
PRIHVAT: 1/2"
DUŽINA: 500 mm

 RM40 DIJAMANTNA KRUNA - beton standard

rm

  • za beton, armirani beton i građevinske materijale
  • prihvat: 1/2"
  • odličan učinak uz dugi vijek trajanja
Detaljnije
Promjer: Dijamantni segmenti Dužina (mm): Kataloški broj:
Broj segmenata: Dimenzija: DxŠxV (mm):
25 3
16 x 3.0 x 10 400 D520 450 4025
32 4 16 x 3.0 x 10 400 D520 450 4032
35 4  16 x 3.0 x 10  400 D520 450 4035
42 5 16 x 3.0 x 10 400 D520 450 4042
45 4 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4045
52 5 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4052
56 5 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4056
62 6 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4062
66 6
24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4066
72 6 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4072
76 7 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4076
82 7 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4082
87 8 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4087
92 8 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4092
102 9 24 x 3.5 x 10 400 D520 450 4102
112 9 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4112
122 10
24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4122
127 10 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4127
132 10 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4132
142 11 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4142
152 12 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4152
162 12 24 x 4.0 x 10 400 D520 450 4162
 

 RM52 DIJAMANTNA KRUNA - beton premium

rm

  • za beton i armirani betonu i ciglu
  • prihvat: 1 1/4" UNC
  • odličan učinak uz dugi vijek trajanja
Detaljnije
Promjer: Dijamantni segmenti Dužina (mm): Kataloški broj:
Broj segmenata: Dimenzija: DxŠxV (mm):
25 3
16 x 3.0 400 D520 540 5025
32 4 16 x 3.0 400 D520 540 5032
35 4  16 x 3.0 400 D520 540 5035
42 5 16 x 3.0 400 D520 540 5042
45 4 24 x 3.5 400 D520 540 5045
52 5 24 x 3.5 400 D520 540 5052
56 5 24 x 3.5 400 D520 540 5056
62 6 24 x 3.5 400 D520 540 5062
66 6
24 x 3.5 400 D520 540 5066
72 6 24 x 3.5 400 D520 540 5072
76 7 24 x 3.5 400 D520 540 5076
82 7 24 x 3.5 400 D520 540 5082
87 8 24 x 3.5 400 D520 540 5087
92 8 24 x 3.5 400 D520 540 5092
102 9 24 x 3.5 400 D520 540 5102
112
9 24 x 4.0 400 D520 540 5112
122 10
24 x 4.0 400 D520 540 5122
127 10 24 x 4.0 400 D520 540 5127
132
10 24 x 4.0 400 D520 540 5132
142 11 24 x 4.0 400 D520 540 5142
152 12 24 x 4.0 400 D520 540 5152
162 12 24 x 4.0 400 D520 540 5162
 

RS75 RING DIJAMANTNA KRUNA PREMIUM

rm

  • za jako armirani betonu, granit, duktilne cijevi
  • prihvat: 1 1/4" UNC
  • odličan učinak uz dugi vijek trajanja
Detaljnije
Promjer: Dijamantni segmenti Dužina (mm): Kataloški broj:
Broj segmenata: Debljina (mm):
10 Ring 2.5 400 D520 501 4010
12 Ring 2.5 400 D520 501 4012
14 Ring 2.5 400 D520 501 4014
15 Ring 2.5 400 D520 501 4015
16 Ring 2.5 400 D520 501 4016
18 Ring 2.5 400 D520 501 4018
20 Ring 2.5 400 D520 501 4020
22 Ring 2.5 400 D520 501 4022
24 Ring 2.5 400 D520 501 4024
25 Ring 2.5 400 D520 501 4025
26 Ring 2.5 400 D520 501 4026
28 Ring 2.5 400 D520 501 4028
30 Ring 2.5 400 D520 501 4030
32
Ring 2.5 400 D520 501 4032
35 Ring 2.5 400 D520 501 4035
38 Ring 2.5 400 D520 501 4038
40 Ring 2.5 400 D520 501 4040
50 Ring 2.5 400 D520 501 4050
 
Na vrh